Âm Trạch

Âm Trạch

Âm Trạch là gì?

Âm trạch là đất táng ông bà cha mẹ, mưu đồ cho con cháu về sau, vong linh yên ổn thì con cháu thành đạt.

Xem chi tiết »